Skanska Öresund Testlabb

Workshops i förändrings-processen och att bygga en modell istället för att rita ritningar engagerar alla inblandade.
Att testa i verkligheten vad som fungerar bäst ger resultat direkt.

Skanska Öresund har gjort en film om sitt Testlabb.