Café Live, Malmö
Inredning, belysning och färgsättning 
Samarbete med Ola Göransson, Senab
Peter Skogström och Patrik Alemo, Smarta kök

foto Nike Andersson

.

Mat & Vin Slottsparken, Malmö
Ombyggnad exteriört och interiört
Inredning, belysning och färgsättning
Peter och Marie Skogström

Restaurang Edison, Lund
Smarta Kök by PoP AB
Inredning och färgsättning
Perfect Design AB

Restaurang P2, Dockan Malmö
Inredning och färgsättning
Smarta Kök by PoP AB
Projekterat under anställning
hos Tema arkitekter