TRÄGÅRDH Advokatbyrå AB, Malmö
Kontor
Inredning, belysning och färgsättning
Samarbete med Ola Göransson

foto Oskar Omne (bild 5)

PwC, Malmö
Kontor
Inredning, belysning och färgsättning
Samarbete med Ola Göransson

Advokatfirman LA PARTNERS AB, Malmö
Kontor
Inredning, belysning och färgsättning
Samarbete med Ola Göransson

MAQS Advokatbyrå, Malmö
Kontor, Malmö Live
Inredning, belysning och färgsättning

foto Nike Andersson

Scylla, Malmö
Ombyggnad, inredning och färgsättning
Institutionen för socialt arbete
Malmö Högskola

Trollhättan 4, Beijerskajen Malmö
Ombyggnad, inredning och färgsättning
Skanska Öresund AB

foto Ole Jais

Tema, Dockan Malmö
Ombyggnad, inredning, belysning och färgsättning
Projekterat under anställning
hos Tema arkitekter

foto Ole Jais