Atriet i EPIC, Malmö
Lös inredning och belysning, skyltning
 Skanska Öresund

Atriet i STUDIO, Malmö
Inredning, belysning och färgsättning 
Samarbete med Ola Göransson, Senab
 Skanska Öresund

foto Nike Andersson

STUDIO, Malmö
Skyltprogram interiört
Skanska Öresund

foto Nike Andersson

STUDIO Meetings, Malmö
Inredning, belysning och färgsättning 
Samarbete med Ola Göransson, Senab
 Altitude Meetings

foto Nike Andersson

Kontoret vid Malmö Live
Skyltprogram och färgsättning allmänna ytor
Inredning, belysning och färgsättning
Samarbete med Ola Göransson, Senab
Skanska Öresund

foto Nike Andersson

.