Fritidshus Faludden, Gotland
Nybyggnad
Med i boken ”Arkitekternas fritidshus”
Publicerat med intervju i tidskriften RUM 4/2010
Projekterat under anställning
hos Tema arkitekter

Kolga, Malmö
Ombyggnad och renovering
Stena fastigheter AB
Projekterat under anställning
hos Tema arkitekter